- För människor som vill utvecklas i liv och arbetsliv -

Spira-logo-vit-grön

Spira-koncepten

Event och nätverk för människor
som vill växa inifrån och ut

Spira Connect -  I växtverket Spira vill vi skapa mötesplatser och vara möjliggörare och stöd i förverkligandet av idéer. Vi vill inspirera, skapa gemenskap, öka meningsfullhet och kreativitet och bygga broar.

Spira Event – event och föreläsningar med mening

I Spira Event skapar vi arrangemang som bidrar till personlig utveckling och eftertanke. Eventen vänder sig både till dig som privatperson och till de företag som vill erbjuda kompetensutveckling och inspiration till sina medarbetare.

Nätverk, föreläsningar & event

För inspiration, utveckling och nya kontakter

Med Spira får du ta del av inspirationsträffar, workshops och event under året!

“Play is the highest form of research” 

- Albert Einstein -

Vår vision

Att människor, utifrån sin autentiska kraft, utvecklas både i sitt liv och i sitt arbete

 

Kontakta oss

Vi finns i Gällivare, platsen för våra träffar varierar. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar. 

Vill du veta mer om Spira? Kontakta oss!

Klart! Meddelandet mottaget.