Kärlek, omtanke & personlig utveckling

Spiras grundare jobbar vid dator

Spira Connect

Växtverket för kvinnor som vill växa i liv och arbetsliv

I växtverket Spira vill vi skapa mötesplatser och vara möjliggörare och stöd i förverkligandet av idéer. Vi vill inspirera, skapa gemenskap, öka meningsfullhet och kreativitet och bygga broar. Vi utgår ifrån att hållbar individuell utveckling skapar både innovationer och ett hållbart samhälle. Spira vill tillhandahålla en bra jordmån och medverka till att kvinnor, utifrån sin autentiska kraft, växer och blommar ut både som människor och i sitt arbete.

Spira vänder sig till kvinnor såväl privat som inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer som bär på en längtan eller en önskan att växa och vi eftersträvar ett brett åldersspann hos Spiras medlemmar. Vi tror att stora värden skapas i mötet mellan dessa olika områden och åldersgrupper som kommer att manifesteras i både individ- och samhällsnytta.

 

Årsplan_2020.png

Nätverk & Inspirationsträffar

Nätverket för kvinnor som vill växa i liv och arbetsliv

Bli medlem hos Spira och ta del av inspirationsträffar, workshops och event under året! Vi brinner för att ge det bästa för att du ska kunna växa både som individ och i ditt arbetsliv. 

Som nätverksmedlem under 2019 får du

 • 9 inspirationsträffar/workshops

 • 50% rabatt på Spira Event-aktiviteter

 • Ett öppet sommar- och julmingel med inbjudna inspiratörer

 • 2-4 nyhetsbrev

 • Vid varje träff får medlemmar möjlighet att presentera sig/sin verksamhet/ hobby/passion etc under 15-30 min. Alla medlemmar som så önskar blir också presenterade i Spiras sociala medier.

 • En plattform och forum för möjliggörande av dina och gemensamma idéer

 • Tillgång till en sluten facebookgrupp där tankar och idéer utbyts mellan träffarna

Du kan bli medlem löpande under året!

Din investering

Privatperson 3995 kr inkl moms

Företag 3995 kr exkl moms

NYTT FÖR 2019!

Småföretagsmedlem (1-4 anställda) för år 2019 - avser medlemskap för en person
 

 • 9 inspirationsträffar/workshops

 • Ett öppet sommar- och julmingel med inbjudna inspiratörer

 •  2-4 nyhetsbrev

 • Vid varje träff får medlemmar möjlighet att presentera sig/sin verksamhet/ hobby/passion etc under 15-30 min. Alla medlemmar som så önskar blir också presenterade i Spiras sociala medier.

 • En plattform och forum för möjliggörande av dina och gemensamma idéer

 • Tillgång till en sluten Facebook-grupp där tankar och idéer utbyts mellan träffarna

Dessutom får företaget för föreläsningarna under 2019:

 • En biljett till varje Spira Event föreläsning (4 st)

 • Monterplats på Väx-med-Spiramässan i anslutning till Spira Event-föreläsning

 

Er investering 

6 900 SEK (exkl moms) 

Sagt från medlemmar i Spira Connect 2018

Vad är det viktigaste du tagit med dig från träffarna med Spira Connect?

”Att träffa nya människor (deltagare & föreläsare) och höra deras tankar & idéer.”
”Ett givande sammanhang med andra kreativa kvinnor som har olika bakgrund & erfarenheter att dela med sig av.”

Har det väckts några nya tankar hos dig vid eller efter träffarna? Några nya insikter?

”Försöka se saker ur olika perspektiv. Ändra mitt tankesätt, ”snart” ”bara det här”.”
”Att jag faktiskt är kreativ. Att jag faktiskt besitter och kan mycket mer än jag tror.”

Är det något du tänker annorlunda kring eller agerar annorlunda i?
”Jag vill utveckla mig själv mycket mer.”
”Riktat lite mera fokus på mitt inre. Vad gör mig mer balanserad.”
”Kommunikation, att dela med sig åsikter, erfarenheter.”
”Ja, reflekterar mer över mitt eget beteende & bemötande mot människor.”

Anmäl dig som växtverksmedlem på info@spiraconnect.se OBS! Anmälan är bindande.

Du kan även bli distansmedlem utan kostnad och få tillgång till nyhetsbrev och få första-hands-information om andra erbjudanden som kommer att utvecklas och lanseras under året. Anmäl dig för nyhetsbrev på info@spiraconnect.se

Spira kommer även att erbjuda möjlighet att ansöka om två kostnadsfria platser som nätverksmedlem. Dessa erbjuds för kvinnor som av olika anledningar inte har möjlighet att göra investering men som har en stark motivation till att delta i nätverket. Du skickar in din ansökan med motivering till info@spiraconnect.se

Du hittar mer information om Spira på Facebook och Instagram

@spiraconnect 

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon